missionsrörelse

EFS en missionsrörelse inom Svenska kyrkan

EFS beskrivs också som en evangelisk-luthersk rörelse som uppstod i den andliga väckelsen i Sverige under 1800-talet.

Evangelisk för att den understryker att det centrala i kristendomen är evangeliet – det glada budskapet om Jesus! Luthersk för att det betecknar den riktning inom kristendomen som Svenska kyrkan tillhör.

Vill du veta mer om EFS och dess historia besök vår nationella hemsida efs.nu

EFS sydöst omfattar Småland, Öland och Östergötland. Inom regionen finns flera missionsföreningar och Saltföreningar. Läs mer under fliken föreningar eller Salt. 

Vår vision

EFS Sydöst vill

Att människor ska leva i tro på Jesus Kristus, som Hans efterföljare och som aktiva medlemmar i Hans kyrka.

Det gör vi genom att

EFS i Sydöst-Sverige BETJÄNAR
– genom att hjälpa föreningarna att definiera och identifiera sina behov.
– genom att vara den självklara resursen för missionsföreningarna.
– genom att driva den gemensamma verksamhet som är en förlängning av den lokala.

EFS i Sydöst-Sverige UTVECKLAR
– genom att ledsaga föreningarna i deras lokala utveckling.
– genom att fortlöpande ompröva och utveckla distriktets verksamhet. 
– genom att aktivt stödja och leda utveckling av EFS i nya sammanhang. 

EFS i Sydöst-Sverige FÖRENAR
– genom att föra samman missionsföreningar i nätverk och gemensamma arenor.
– genom att kommunicera och stärka vår gemensamma tillhörighet som EFS.

Ge en gåva

Var gärna med och stötta EFS och Salts arbete ekonomiskt! EFS och Salt finns i den lokala föreningen, i det regionala samarbetet, det rikstäckande arbetet och vidare ut i den internationella missionen.

REGION EFS Sydöst
BG 900-99 03 Märk Gåva EFS Sydöst + ev ändamål
Swish 123 662 38 88 meddelande gåva + ev ändamål

RIKS EFS mission – där det bäst behövs
BG 900-9903
Swish 900 99 03
Specifika ändamål gå in på http://www.efs.nu/ge-en-gava/

RIKS Salt – barn och unga i EFS 
BG 5790-5184
Swish 123 393 09 55